• Met de financiële steun van:

Bedrijven creëren bedrijven

Van opportuniteit tot veelbelovende spin-off

Bestaande ondernemingen bevatten steeds vaker veelbelovende nevenactiviteiten die binnen het moederbedrijf niet volledig tot ontplooiing komen. Deze niet-kernactiviteiten hebben het potentieel om opgezet te worden in een nieuwe succesvolle onderneming. Met het project “Bedrijven creëren bedrijven” detecteert en activeert Innotek spin-offopportuniteiten binnen bestaande bedrijven. Door deze methodiek toe te passen draagt Innotek bij tot de creatie van nieuwe bedrijvigheid en extra tewerkstelling in Vlaanderen.   

“Binnen bedrijven ontwikkelt men nieuwe zaken met een reden. Vandaar dat spin-offs vanuit bestaande bedrijven vaak op zeer korte termijn kunnen bijdragen tot economische groei.” – Toon Peeters, projectcoördinator Innotek

Het idee

Gebaseerd op de successen van eerdere spin-offprojecten, heeft Innotek vzw zich ook de voorbije twee jaar toegelegd op spin-offcreatie vanuit bestaande ondernemingen. Via “Bedrijven creëren bedrijven” ging Innotek met de steun van Vlaanderen en de provincie Antwerpen op zoek naar nevenactiviteiten met voldoende potentieel om het te schoppen tot een op zichzelf staande nieuwe entiteit.

Het initiatief werd bij de bedrijven zelf gelegd. Via verschillende kanalen konden zij hun interesse om aan het project deel te nemen kenbaar maken. Met behulp van een online vragenlijst werden ze aangezet om hun case, de beweegredenen om spin-offcreatie te overwegen en de moeilijkheden die ze daarbij verwachten verder toe te lichten.

Voor de scannings en coachings werd naar goede gewoonte een beroep gedaan op het expertennetwerk van Innotek. Via scanning van de geselecteerde opportuniteiten werd een beeld gevormd van de actuele stand van zaken van de verschillende cases. ierdoor Hierdoor kregen we een duidelijk zicht op de reële opportuniteiten en valkuilen die het realiseren van de spin-off kunnen bemoeilijken. Daarenboven werden zo ook de werkpunten blootgelegd, waardoor er een coachingstraject op maat kon uitgewerkt worden.

Waarom spin-offs creëren?

Bedrijven zijn continu in evolutie. Om de klantenbasis te versterken en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien, wordt er regelmatig geïnvesteerd in het zoeken naar een vernieuwend aanbod en het aanboren van andere marktsegmenten.

Deze zoektocht resulteert echter ook vaak in de ontdekking van opportuniteiten die niet aansluiten bij de kernactiviteiten van het bedrijf. In plaats van deze activiteiten op een laag pitje te laten sudderen of te wachten tot men tijd heeft om ze verder te onderzoeken, kan het creëren van een spin-off ervoor zorgen dat deze opportuniteiten een heel eigen dynamiek krijgen en kunnen uitgroeien tot volwaardige bedrijven. Verder zorgt het voorontwikkelingstraject, dat in de schoot van het moederbedrijf werd uitgevoerd, ervoor dat deze nieuwe bedrijvigheid op relatief korte termijn kan gerealiseerd worden. Ook hebben deze spin-offs vaak een grotere slaagkans dan de doorsnee startup. Daarenboven leidt het afsplitsen van opportuniteiten in een spin-off tot risicospreiding bij het moederbedrijf en vergemakkelijkt het vaak de zoektocht naar financiering.

Hindernissen

Enkele van de voornaamste struikelblokken die spin-offcreatie bemoeilijken zijn tijd, middelen, team, go-to-market en correcte afspraken tussen moeder- en dochterbedrijf. Bij de oprichting van nieuwe bedrijvigheid moeten er namelijk keuzes gemaakt, prioriteiten gesteld en middelen gevonden worden. Ook bevindt de spin-off zich vaak in een andere situatie dan het moederbedrijf, waardoor  de markt anders moet benaderd worden. Daarenboven kan het team dat de opportuniteit mee ontwikkelde niet altijd gemist worden door het moederbedrijf.

De oplossing

Door een beroep te doen op de jarenlange ervaring en knowhow van door de wol geverfde coaches met een heus trackrecord in het opstarten van nieuwe activiteiten, ondersteunt het project “Bedrijven creëren bedrijven” ambitieuze ondernemers in Vlaanderen om het traject van opportuniteit tot spin-off succesvol af te leggen.

Elke case is anders. Vandaar dat een coachingstraject op maat, uitgevoerd door een gemotiveerde coach met de juiste competenties en persoonlijkheid, de sleutel is tot het succes van de verschillende spin-offprojecten.

“Innotek ondersteunt ondernemers al meer dan tien jaar bij de realisatie van hun spin-offs. Dankzij deze unieke expertise worden businessdromen al vele jaren omgezet in realiteit.” – Sofie Verhaegen, projectcoördinator Innotek

Traject

 • Aanbieden van een laagdrempelig ondersteuningstraject voor de detectie van spin-offopportuniteiten en de realisatie er van
 • Samenstellen van een pool van meer dan 30 ervaren coaches uit verschillende sectoren
 • Toepassen en evalueren van een beproefde methodiek van scouting, scanning en coaching
 • Promotie en bewustmaking via lezingen, presentaties, sociale media en individuele contacten
 • Bijeenkomsten organiseren met coaches en feedback opvragen bij deelnemende bedrijven om huidige en toekomstige projecten bij te sturen
 • Verzamelen en verspreiden van resultaten en geleerde lessen

Resultaten op 15/03/2016

Meer dan 50 bedrijven hebben zich aangemeld om deel te nemen aan het project. Na het verzamelen van de nodige info en het scannen van de verschillende opportuniteiten, resulteerde dit uiteindelijk in 36 coachingstrajecten. Tot op heden werden reeds 15 spin-offs opgericht.
De projectactiviteiten spelen zich grotendeels af in de prestartfase van de spin-offs. We hebben dan ook goede hoop dat de uitgevoerde begeleidingstrajecten in dit project uiteindelijk zullen resulteren in de oprichting van twintig spin-offs.

De begeleidingstrajecten concentreerden zich voornamelijk op:

 • De zoektocht en realisatie van gepaste financiering
 • Juridische afspraken tussen moeder- en dochterbedrijf en andere partners
 • Versterking van het businessplan en de business case
 • Uitwerken van de go-to-market strategie
 • Het structureren van de nieuwe onderneming en de partnerships
 • IP en contractonderhandelingen
 • Bepaling van de MVP

Deel dit op sociale media: